Đang trực tuyến: 116
Hôm nay: 1,013 Hôm qua: 609
Tuần này: 1,622 Tuần trước: 12,726
Tháng này: 236,151 Tháng trước: 227,869
Tổng lượt truy cập: 2,989,062

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Nội dung báo cáo:

- Thực trạng phát triển chuỗi giá trị thủ công mỹ nghệ tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (nguyên liệu đầu vào, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nghệ sản xuất, mẫu mã, cơ sở thu gom, hỗ trợ sản xuất của địa phương,...)

- Các nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển trong chuỗi giá trị thủ công mỹ nghệ của Đà Nẵng và Quảng Nam

- Đề xuất được hỗ trợ của các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ được khảo sát

- Đề xuất hoạt động và giải pháp hỗ trợ phát triển các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

08/07/2016

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS