Đang trực tuyến: 111
Hôm nay: 1,008 Hôm qua: 609
Tuần này: 1,617 Tuần trước: 12,726
Tháng này: 236,146 Tháng trước: 227,869
Tổng lượt truy cập: 2,989,057

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 Các mục tiêu cụ thể của chương trình:

1.   Đánh giá nhu cầu cầu và mong muốn đầu tư của các bên liên quan

2.   Đưa ra danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư

3.   Đề xuất ban hành một số cơ chế, chính sách của thành phố để thúc đẩy thực hiện.

4.   Hỗ trợ chính sách cho hai dự án thí điểm trong lĩnh vực nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

            5. Hệ thống các chủ trương, chính sách, chương trình hành động của thành phố trong lĩnh vực ứng phó thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để tiếp tục thúc đẩy thực hiện, kêu gọi sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức ở trong, ngoài nước.

 

08/07/2016

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS