Đang trực tuyến: 99
Hôm nay: 562 Hôm qua: 1,025
Tuần này: 562 Tuần trước: 12,726
Tháng này: 235,091 Tháng trước: 227,869
Tổng lượt truy cập: 2,988,002

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 Nội dung báo cáo: Báo cáo kết quả khảo sát nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014 trên các nội dung

- Thực trạng về số lượng 

- Thực trạng về chất lượng 

- Thực trạng tuyển dụng và đào tạo nhân lực du lịch tại các đơn vị

- Khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nguồn nhân lực tại các đơn vị

- Nhu cầu về lao động trong thời gian đến

- Kiến nghị của các đơn vị

08/07/2016

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS