Đang trực tuyến: 112
Hôm nay: 1,009 Hôm qua: 609
Tuần này: 1,618 Tuần trước: 12,726
Tháng này: 236,147 Tháng trước: 227,869
Tổng lượt truy cập: 2,989,058

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là một công cụ giám sát thực thi chính sách và là thước đo mức độ hài lòng của người dân về công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công tại địa phương. Theo kết quả khảo sát cho thấy, trong năm 2012 thành phố Đà Nẵng có một sự cải thiện về điểm số vượt bậc và vươn lên vị trí thứ 2 (năm 2011 ở vị trí 11) sau tỉnh Quảng Bình. Điểm số của tất cả 6 trục nội dung đều tăng, trong đó tăng cao nhất là trục nội dung về công khai minh bạch. Ngoài ra, điểm số của trục nội dung về cung ứng dịch vụ công đạt điểm số cao nhất trong 2 năm 2011 và 2012. Đó là kết quả của quá trình cố gắng và nỗ lực trong công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại thành phố Đà Nẵng.


Bên cạnh những mặt đã đạt được, theo kết quả cho thấy điểm số PAPI thành phố Đà Nẵng cũng còn những hạn chế nhất định. Một vài nội dung của cải cách hành chính của địa phương năm 2012 có xu hướng giảm so với năm 2011 đó là quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất; mức độ và hiệu quả trong tiếp xúc với chính quyền; kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công; công bằng trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực nhà nước; dịch vụ và thủ tục cấp phép xây dựng; dịch vụ và thủ tục về chứng nhận quyền sử dụng đất và y tế công lập.


Mặt khác, một vài nội dung thành phần năm 2012 của TP. Đà Nẵng có điểm số thấp hơn hoặc chỉ bằng tỉnh có điểm trung vị của cả nước ở các trục nội dung và nội dung thành phần bao gồm (1) tham gia của người dân ở cấp cơ sở (cơ hội tham gia; chất lượng bầu cử); (2) công khai minh bạch (thu chi ngân sách của xã/phường, quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất); (3) trách nhiệm giải trình với người dân(mức độ và hiệu quả trong tiếp xúc với chính quyền)và (4) thủ tục hành chính công (dịch vụ và thủ tục cấp phép xây dựng).Ngoài ra, trục nội dung về tham gia của người dân ở cấp cơ sở tuy không giảm điểm số so với năm 2011 nhưng so với các trục còn lại thì có điểm số chưa cao.

 

07/01/2016

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS