Đang trực tuyến: 103
Hôm nay: 566 Hôm qua: 1,025
Tuần này: 566 Tuần trước: 12,726
Tháng này: 235,095 Tháng trước: 227,869
Tổng lượt truy cập: 2,988,006

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Năm 2012 là năm thứ ba Viện thực hiện khảo sát mức độ hài lòng theo chỉ đạo của UBND thành phố. Cũng như năm 2011, công tác khảo sát mức độ hài lòng năm 2012 không chỉ được tiến hành tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập mà còn được thực hiện tại các tổ chức tư nhân có cung cấp các dịch vụ công (dịch vụ khám bệnh). Do đó, dựa trên kết quả khảo sát có thể phân tích, đối chiếu, so sánh những ưu điểm, hạn chế của chất lượng dịch vụ công được cung ứng giữa các tổ chức công lập và các tổ chức tư nhân; đồng thời đề xuất những giải pháp thích hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ của các cơ quan, đơn vị của từng loại hình.


Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng đưa ra những đánh giá khách quan về chất lượng các dịch vụ công được cung ứng trên địa bàn thành phố thông qua việc thu thập, tổng hợp và phân tích những cảm nhận, ý kiến đánh giá của tổ chức, công dân khi sử dụng các dịch vụ này. Trên cơ sở đó, báo cáo kiến nghị những đề xuất trong việc cải tiến chất lượng cung ứng dịch vụ công, góp phần nâng cao mức độ hưởng thụ lợi ích của công dân, phát huy hơn nữa quyền làm chủ và tham gia xây dựng chính quyền nhà nước của nhân dân. Quan trọng hơn, báo cáo kết quả khảo sát chỉ ra những lĩnh vực, những mặt còn hạn chế, tạo ra cơ sở thực tiễn để chính quyền thành phố và các cơ quan cung ứng dịch vụ định hướng các giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công nhằm cải thiện mức độ hài lòng của tổ chức, công dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Báo cáo kết quả khảo sát gồm có 3 phần:
- Phần I: Tổng quan về công tác khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2012;
- Phần II: Kết quả khảo sát;
- Phần III: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác khảo sát và cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

07/01/2016

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS