Đang trực tuyến: 104
Hôm nay: 567 Hôm qua: 1,025
Tuần này: 567 Tuần trước: 12,726
Tháng này: 235,096 Tháng trước: 227,869
Tổng lượt truy cập: 2,988,007

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 Thành phố Đà Nẵng được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong nỗ lực tạo một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và hấp dẫn. Điều này đã được thể hiện qua kết quả điều tra Chỉ số PCI trong nhiều năm. Tuy nhiên, trong 2 năm 2011 – 2012 vừa qua, kết quả xếp hạng Chỉ số PCI Đà Nẵng không còn trong top những địa phương dẫn đầu. Năm 2012, Đà Nẵng bị đánh giá tụt xuống xếp hạng 12 với số điểm giảm còn 61,71 điểm (so với 66.98 điểm năm 2011). Tình trạng suy giảm về điểm số và tụt hạng tiếp diễn của PCI Đà Nẵng đặt ra nhu cầu cần phải xem xét kỹ lưỡng các nguyên nhân, vấn đề tồn tại thông qua 9 lĩnh vực điều hành mà Chỉ số PCI được xây dựng, trên cơ sở đó đề xuất những điều chỉnh và cải thiện một cách đúng đắn, kịp thời.


Năm 2013, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng đã tổ chức khảo sát độc lập, khách quan trên cơ sở kế thừa các chỉ số PCI của VCCI. Khảo sát PCI do Viện thực hiện nhằm mục đích thu nhận những đánh giá, góp ý mới nhất của doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn thành phố, đây là cơ sở thông tin quan trọng cho các sở ban ngành liên quan một lần nữa nhìn nhận lại mình, tìm ra các giải pháp phù hợp nhằm cải thiện môi trường đầu tư của Thành phố trong thời gian đến.


Chúng tôi đánh giá môi trường kinh doanh của thành phố dựa vào thông tin thu thập được từ việc khảo sát trực tiếp tại Doanh nghiệp. Mẫu Phiếu Khảo sát doanh nghiệp Đà Nẵng 2013 sử dụng lại Mẫu phiếu Khảo sát doanh nghiệp – Chỉ số Cạnh tranh Cấp tỉnh 2012 do VCCI/VNCI thực hiện, bổ sung một số câu hỏi về nguyên nhân nhằm làm rõ những thay đổi giảm sút trong cảm nhận về moi trường kinh doanh của khu vực dân doanh tại địa phương.

07/01/2016

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS