Đang trực tuyến: 100
Hôm nay: 563 Hôm qua: 1,025
Tuần này: 563 Tuần trước: 12,726
Tháng này: 235,092 Tháng trước: 227,869
Tổng lượt truy cập: 2,988,003

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

1. Mục tiêu dự án

Mục tiêu chung: Xây dựng các mô hình sản xuất nhằm góp phần hoàn thành chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã Hòa Nhơn.

Mục tiêu cụ thể: 

- Xây dựng mô hình chăm sóc bưởi, mít trong đó áp dụng các biện pháp chăm sóc tại các hộ trồng mới bưởi – mít trong chương trình nông thôn mới đợt 1 năm 2014.

- Xây dựng mô hình trồng cải bó xôi và ớt chuông ứng dụng tưới phun và nhỏ giọt tại vùng rau an toàn Thạch Nham Tây.

2. Nội dung dự án

Nội dung 1: Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc các vườn mít, bưởi trên địa bàn xã Hòa Nhơn

Nội dung 2: Xây dựng hệ thống tưới phun sương và nhỏ giọt

Nội dung 3: Xây dựng mô hình trồng cải bó xôi trong nhà lưới và hệ thống phun sương, nhỏ giọt

Nội dung 4: Xây dựng mô hình trồng ớt chuông trong nhà lưới và hệ thống phun sương, nhỏ giọt

 

08/07/2016

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS