Đang trực tuyến: 106
Hôm nay: 569 Hôm qua: 1,025
Tuần này: 569 Tuần trước: 12,726
Tháng này: 235,098 Tháng trước: 227,869
Tổng lượt truy cập: 2,988,009

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng

Thời gian thực hiện: 4/2014 - 11/2014

 

Kết quả của dự án 

Xây dựng thành công 03 mô hình cải tạo vườn tạp tại xã Hoà Nhơn và Hoà Phú và hướng dẫn kỹ thuật trồng mới CĂQ trong chương trình cải tạo vườn tạp thuộc chương trình phát triển nông thôn mới năm 2014 tại xã Hoà Nhơn. Đồng thời, dự án đã góp phần thay đổi nhận thức và tập quán quảng canh trong đầu tư kinh tế vườn của những hộ dân tham gia dự án và được tập huấn trong dự án. Cụ thể là, người dân đã thấy rõ được kết quả của việc chọn, tỉa cành, bón phân, tỉa hoa và chọn quả sẽ đem lại năng suất và chất lượng sản phẩm cao hơn. Do đó, các loại CĂQ trong 03 vườn sinh trưởng, phát triển tốt, thanh long và chuối đã có sản phẩm thu hoạch. Việc tiêu thụ các loại cây ăn quả trên khá thuận lợi nhờ chất lượng, mẫu mã của sản phẩm tốt.
Việc trồng mới các loại cây ăn quả tại xã Hoà Nhơn cũng có kết quả khá tốt: 100% cây trồng mới sinh trưởng tốt.
 

05/01/2016

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS