Đang trực tuyến: 108
Hôm nay: 571 Hôm qua: 1,025
Tuần này: 571 Tuần trước: 12,726
Tháng này: 235,100 Tháng trước: 227,869
Tổng lượt truy cập: 2,988,011

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu của đề tài: 

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tâm linh và đề xuất các giải pháp phát triển, định hướng quy hoạch vùng, khu vực các tuyến thuộc loại hình du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

 

 

08/07/2016

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS