Đang trực tuyến: 67
Hôm nay: 80 Hôm qua: 251
Tuần này: 968 Tuần trước: 1,243
Tháng này: 310,332 Tháng trước: 282,523
Tổng lượt truy cập: 3,326,962

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

A+ | A | A-

A+ | A | A-

Người đại Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (thực hiện theo Nghị định 09/2017/NĐ-CP, ngày 30 tháng 3 năm 2017)
 
Ông HUỲNH HUY HÒA, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
 
Địa chỉ: Tầng 28, Tòa nhà Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng
 
Tel: (+84.236) 3.840.332, 3.614.999, 0905.071.002
 
Email:  dised@danang.gov.vn; hoahh@danang.gov.vn.
 
P.QLKH-HTQT
24/09/2020

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS