Đang trực tuyến: 33
Hôm nay: 161 Hôm qua: 3,365
Tuần này: 3,794 Tuần trước: 2,921
Tháng này: 277,068 Tháng trước: 265,944
Tổng lượt truy cập: 3,154,212

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Người đại Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (thực hiện theo Nghị định 09/2017/NĐ-CP, ngày 30 tháng 3 năm 2017)

 

Ông NGUYỄN PHÚ THÁI, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng


Địa chỉ:Tầng 28, Tòa nhà Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng

 Tel: (+84.236) 3.840.332, 3.839.696, 912.333.977

  Fax: (+84.236) 3.840.975

 Email:

              dised@danang.gov.vn

              thainp@danang.gov.vn;

 

 

13/06/2014

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS