Đang trực tuyến: 58
Hôm nay: 513 Hôm qua: 1,025
Tuần này: 513 Tuần trước: 12,726
Tháng này: 235,042 Tháng trước: 227,869
Tổng lượt truy cập: 2,987,953

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù đối với thành phố Đà Nẵng về cơ chế tài chính, ngân sách; huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; cơ chế phân cấp quản lý.


Ban hành 01/11/2016 và có hiệu lực thi hành 01/01/2017:
 
1. Cơ chế huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển đối với thành phố Đà Nẵng
- Về huy động vốn đầu tư và vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho Đà Nẵng, Nghị định số 144/2016 quy định Đà Nẵng được vay vốn đầu tư trong nước thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và các hình thức huy động khác; vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho ngân sách địa phương vay lại.
 + Chính phủ ưu tiên hỗ trợ để Thành phố Đà Nẵng để tham gia thực hiện các dự án theo hình thức hợp tác công - tư (PPP) liên vùng trên địa bàn.
 + Theo Nghị định 144, Chính phủ ưu tiên bố trí đủ vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Đà Nẵng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội và các dự án mang tính chất khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
 - Về huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài: Tại Nghị định số 144/NĐ-CP, Chính phủ ưu tiên huy động vốn ODA cho Đà Nẵng đầu tư dự án hạ tầng quan trọng; ưu tiên bố trí vốn vay ưu đãi theo phương thức cho địa phương vay lại để thực hiện các dự án PPP trên địa bàn Đà Nẵng.
 
 2. Cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù của Đà Nẵng
- Nghị định 144/2016 quy định ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho thành phố Đà Nẵng 70% số tăng thu so với dự toán được Thủ tướng giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và các khoản thu trung ương hưởng 100% nhưng không vượt quá số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn so với thực hiện năm trước.
 - Theo Nghị định số 144, số bổ sung có mục tiêu từ nguồn tăng thu trên được ưu tiên sử dụng để:
 + Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản;
 + Bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA;
 + Đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng; Khu công nghệ cao Đà Nẵng;
 + Chi trả nợ vay; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thưởng cho ngân sách cấp dưới.
 - Đà Nẵng được bán nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước để tái đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khác trên địa bàn Đà Nẵng.
 
 
15/03/2017

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS