Đang trực tuyến: 90
Hôm nay: 552 Hôm qua: 1,025
Tuần này: 552 Tuần trước: 12,726
Tháng này: 235,081 Tháng trước: 227,869
Tổng lượt truy cập: 2,987,992

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng có văn bản gửi Trang thông tin điện tử Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng về việc tuyên truyền Nghị định số 135/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2016. Nội dung về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 135).

Tải file đính kèm: Nghị định số 135/2016/NĐ-CP

12/12/2016

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS