Đang trực tuyến: 39
Hôm nay: 48 Hôm qua: 251
Tuần này: 936 Tuần trước: 1,243
Tháng này: 310,300 Tháng trước: 282,523
Tổng lượt truy cập: 3,326,930

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

A+ | A | A-

A+ | A | A-

Cơ cấu tổ chức
Hiện nay, Viện có 02 phòng nghiên cứu, 02 phòng chức năng, và 02 đơn vị trực thuộc gồm:
- Phòng Nghiên cứu Kinh tế
- Phòng Nghiên cứu Xã hội, Môi trường và Đô thị
- Văn phòng Viện
- Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế
- Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
- Trung tâm Tư vấn - Nghiên cứu Phát triển miền Trung
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐÀ NẴNG
P.QLKH-HTQT
 
22/09/2020

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS