Đang trực tuyến: 42
Hôm nay: 97 Hôm qua: 191
Tuần này: 1,015 Tuần trước: 1,638
Tháng này: 335,746 Tháng trước: 329,286
Tổng lượt truy cập: 3,336,905

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

A+ | A | A-

A+ | A | A-

Sứ mệnh của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng (Viện) là chủ động phát triển và hội nhập vào mạng lưới nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ - tri thức trên phạm vi quốc gia và quốc tế nhằm góp phần vào quá trình phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng trong tương lai.

 

Tầm nhìn của Viện là trở thành Viện nghiên cứu mang tầm vóc quốc gia đến năm 2020. Đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu về kinh tế - xã hội khu vực Miền trung và tây nguyên. Là đơn vị chủ lực của thành phố trong việc nghiên cứu, tham mưu chính sách phát triển bền vững cho thành phố Đà Nẵng.
 

Giá trị của Viện thể hiện quan điểm, sự cam kết thực hiện của toàn thể lãnh đạo và CBNV của Viện đối với thành phố Đà Nẵng, các tổ chức và đối tác. 

 

* Phòng QLKH*

18/06/2014

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS