Đang trực tuyến: 11
Hôm nay: 12 Hôm qua: 177
Tuần này: 189 Tuần trước: 1,618
Tháng này: 280,409 Tháng trước: 246,019
Tổng lượt truy cập: 3,319,324

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

A+ | A | A-

A+ | A | A-

 

13/11/2007

Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng (DISED) được thành lập dựa trên

Quyết định Số 8994/QĐ-UBND vào ngày 13/11/2007 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng  

 

01/01/2008

DISED chính thức đi vào hoạt động 

 

02/01/2009

Thành lập 04 Phòng bao gồm :

Văn phòng,

Phòng Nghiên cứu Kinh tế,

Phòng Nghiên cứu Xã hội Nhân văn & Môi trường,

Phòng Quản lý Khoa học, Hợp tác và Đào tạo. 

 

09/12/2009

Thành lập Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, trực thuộc DISED,

xuất bản 06 ấn bản/năm 

 

06/2010

Thành lập Phòng Nghiên cứu Cơ chế Chính sách 

 

01/11/2011

Thành lập Trung tâm Tư vấn Nghiên cứu Phát triển Miền Trung;

Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng xuất bản gấp đôi lên 12 ấn bản/năm 

 

11/04/2012

Thành lập Phòng Nghiên cứu Xã hội Nhân văn và Phòng Nghiên cứu Đô thị trên cơ sở

tách từ Phòng Nghiên cứu Xã hội Nhân văn & Môi trường

 

03/03/2014

Ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với KIET

 

01/04/2014

Ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Viện Seoul

 

13/05/2014

- Đổi tên Phòng Quản lý Khoa học, Hợp tác & Đào tạo thành Phòng Quản lý Khoa học

trực thuộc DISED 

 

- Thành lập Phòng Hợp tác và Quản lý Dự án quốc tế

  

14/05/2014

Thành lập Trung tâm Tư vấn Hợp tác Đào tạo và Chuyển giao công nghệ  

08/6/2020

Đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng theo Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong đó, xác định Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ độc lập hoạt động theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

17/8/2020

Thành lập 03 phòng mới trên cơ sở hợp nhất các phòng, bao gồm:

- Phòng Nghiên cứu Kinh tế  trên cơ sở hợp nhất Phòng Nghiên cứu Kinh tế và Phòng Nghiên cứu Cơ chế chính sách

- Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế trên cơ sở hợp nhất Phòng Quản lý khoa học và Phòng Hợp tác và Phát triển dự án quốc tế

- Phòng Nghiên cứu Xã hội, Môi trường và Đô Thị  trên cơ sở hợp nhất Phòng Nghiên cứu Xã hội – Nhân văn và Phòng Nghiên cứu Đô thị

P.QLKHHT

18/06/2014

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS