Đang trực tuyến: 19
Hôm nay: 75 Hôm qua: 812
Tuần này: 75 Tuần trước: 1,795
Tháng này: 268,315 Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: 3,265,207

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 Mốc phát triển 
13/11/2007
Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng (DISED) được thành lập dựa trên
Quyết định Số 8994/QĐ-UBND vào ngày 13/11/2007 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng  
 
01/01/2008
DISED chính thức đi vào hoạt động 
 
02/01/2009
Thành lập 04 Phòng bao gồm :
Văn phòng,
Phòng Nghiên cứu Kinh tế,
Phòng Nghiên cứu Xã hội Nhân văn & Môi trường,
Phòng Quản lý Khoa học, Hợp tác và Đào tạo.
 
09/12/2009
Thành lập Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, trực thuộc DISED,
xuất bản 06 ấn bản/năm 
 
06/2010
Thành lập Phòng Nghiên cứu Cơ chế Chính sách 
 
01/11/2011
Thành lập Trung tâm Tư vấn Nghiên cứu Phát triển Miền Trung;
Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng xuất bản gấp đôi lên 12 ấn bản/năm 
 
11/04/2012
Thành lập Phòng Nghiên cứu Xã hội Nhân văn và Phòng Nghiên cứu Đô thị trên cơ sở
tách từ Phòng Nghiên cứu Xã hội Nhân văn & Môi trường
 
03/03/2014
Ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với KIET
 
01/04/2014
Ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Viện Seoul
 
13/05/2014
- Đổi tên Phòng Quản lý Khoa học, Hợp tác & Đào tạo thành Phòng Quản lý Khoa học
trực thuộc DISED 
 
- Thành lập Phòng Hợp tác và Quản lý Dự án quốc tế
  
14/05/2014
Thành lập Trung tâm Tư vấn Hợp tác Đào tạo và Chuyển giao công nghệ  
  

 

 Các hoạt động chuyên môn 
2008-2012
- Tập trung vào nghiên cứu, phát triển chính sách liên quan đến dịch vụ,
thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, nguồn nhân lực...
- Hợp tác với UN-Habitat Vietnam để tổ chức 03 khoá học quốc tế  
 
2013 đến nay
- Mở rộng quan hệ đối tác với các tổ chức nghiên cứu, đào tạo nước ngoài
- Phối hợp với UN-Habitat và GGGI thực hiện dự án: 
"Chiến lược phát triển thành phố Đà Nẵng hướng tới Tăng trưởng xanh
(CCTPTTX Đà Nẵng)" 
- Thức đẩy các sự kiện: tổ chức 01 hội nghị quốc tế và 09 hội thảo trong nước 
 
* Phòng QLKH *
 
18/06/2014

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS