Thứ năm, 24 Tháng 7 2014
Đào tạo
Thông báo mở lớp ôn thi Cao học chuyên ngành Quản lý Hành chính công đợt 1 năm 2012 PDF. In
Thứ hai, 21 Tháng 11 2011 09:32

Căn cứ Hợp đồng đào tạo giữa Học viện Hành chính và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng về việc tổ chức lớp ôn thi cao học chuyên ngành

Quản lý Hành chính công;
Căn cứ nhu cầu học ôn thi của các học viên chuẩn bị dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Hành chính công đợt 1 năm 2012;

Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng xin thông báo mở lớp ôn thi cao học chuyên ngành Quản lý Hành chính công năm 2011-2012 như sau:

1. Thời gian học: (dự kiến, sẽ có lịch cụ thể sau)
- Đợt 1: 05/12/2011-23/12/2011 (học các tối từ thứ 2 đến thứ 6)
- Đợt 2: 13/02/2012-29/02/2012 (học các tối từ thứ 2 đến thứ 6, ngày thứ 7 và chủ nhật)


2. Lệ phí học ôn thi
- Triết học:                             1.350.000đ
- Lý luận hành chính NN:        1.350.000đ
- Anh văn:                              1.900.000đ


3. Địa điểm học: Quận ủy Hải Châu – 76 Quang Trung, Tp Đà Nẵng
Hoặc Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng – 118 Lê Lợi, Đà Nẵng


4. Đăng ký học ôn thi:
- Thời gian đăng ký và nộp lệ phí học: từ ngày 21/11 đến ngày 30/11/2011
- Địa điểm đăng ký: 


Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác & Đào tạo, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
Địa chỉ: 118 Lê Lợi – Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3840016


Trân trọng ./.
 

 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC