Đang trực tuyến: 113
Hôm nay: 112 Hôm qua: 1,620
Tuần này: 6,564 Tuần trước: 11,447
Tháng này: 251,465 Tháng trước: 256,176
Tổng lượt truy cập: 2,842,465

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Phú Thái, 
Chức vụ: Viện trưởng, Tiến sĩ kinh tế
* Điện thoại: 0236.840.332
* Di động: 091.2.333.977 * Fax: 0236.3840.975
* Email: thainp@danang.gov.vn

 

Ông Trần Đức Anh Sơn,
Chức vụ: Phó Viện trưởng, Tiến sĩ Lịch sử
* Điện thoại: 0236.3.839.797
* Di động: 090.3.572.371
* Fax: 0236.3840.975
* Email: sontda@danang.gov.vn

 

Ông Nguyễn Văn Hùng,
Chức vụ: Phó Viện trưởng, Tiến sĩ Kinh tế
* Điện thoại: 0236.3.839.393
* Di động: 090.9.069.533
* Fax: 0236.3840.975
* Email: hungnv5@danang.gov.vn

 

Ông Huỳnh Huy Hòa,
Chức vụ: Phó Viện trưởng, Tiến sĩ Kinh tế
* Điện thoại: 0236.3.88.69.68
* Di động: 090.5.071.002
* Fax: 0236.3840.975
* Email: hoahh@danang.gov.vn

 

1. PHÒNG NGHIÊN CỨU KINH TẾ

 Ông Nguyễn Việt Quốc 
Chức vụ: Trưởng phòng
* Điện thoại: 0236.3.849.140, 090.6.535.666
* Email: quocnv@danang.gov.vn

 

Ông Hoàng Văn Long
Chức vụ: Phó trưởng phòng
* Điện thoại: 0236.3.849.140, 098.7.960.999
* Email: longhv@danang.gov.vn

 

2. PHÒNG NGHIÊN CỨU XÃ HỘI & NHÂN VĂN

 Bà Đàm Thị Vân Dung 
Chức vụ: Trưởng phòng
* Điện thoại: 0236.3.840.017, 090.4.159.326
* Email: dungdtv@danang.gov.vn

 

Bà Lư Thúy Liên 
Chức vụ: Phó trưởng phòng
* Điện thoại: 0236.3.840.017, 0168.4.931.228
* Email: lienlt3@danang.gov.vn

 

3. PHÒNG NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ & CHÍNH SÁCH

 Bà Trần Như Quỳnh 
Chức vụ: Trưởng phòng
* Điện thoại: 0236.3.840.018, 090.9.509.589
* Email: quynhtn@danang.gov.vn

 

Bà Nguyễn Thị Hạ Vy
Chức vụ: Phó trưởng phòng
* Điện thoại: 0236.3.840.018, 091.9.008.631
* Email: vynth@danang.gov.vn

 

4. PHÒNG NGHIÊN CỨU ĐÔ THỊ

Bà Bùi Ngọc Như Nguyệt 

Chức vụ: Phó trưởng phòng (phụ trách)
* Điện thoại: 0236.3.839.191, 098.3.017.071
* Email: nguyetbnn@danang.gov.vn

 

Bà Đinh Thị Hoa Mỹ
Chức vụ: Phó trưởng phòng
* Điện thoại: 0236.3.839.191, 090.5.576.686
* Email: mydth@danang.gov.vn 

 

 5. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

 Bà Võ Thị Phương Ly
Chức vụ: Trưởng phòng
* Điện thoại: 0236.3.840.016, 090.9.509.700
* Email: lyvtp2@danang.gov.vn

 

Ông Phạm Hữu Thắng 
Chức vụ: Phó trưởng phòng
* Điện thoại: 0236.3.840.016, 090.5.170.093
* Email: thangph@danang.gov.vn

 

6. PHÒNG HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN QUỐC TẾ

 Bà Mai Thị Thanh Hoa 
Chức vụ: Phó trưởng phòng (phụ trách)
* Điện thoại: 0236.3.840.344, 091.5.888.368
* Email: hoamtt@danang.gov.vn

 

7. VĂN PHÒNG VIỆN

 Ông Ngô Tấn Hưng 
Chức vụ: Chánh văn phòng
* Điện thoại: 0236.3.839.696.
* Email: hungnt@danang.gov.vn

 

Ông Phạm Quang Khánh
Chức vụ: Phó chánh văn phòng
* Điện thoại: 0236.3.840.332, 090.5.097.789
* Email: khanhpq@danang.gov.vn

 

Bà Trần Thị Vĩnh Nghĩa 
Chức vụ: Phó chánh văn phòng
* Điện thoại: 0236.3.840.332, 090.1.147.179
* Email: nghiattv@danang.gov.vn

 

8. TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐÀ NẴNG

 Ông Võ Văn Hoàng 
Chức vụ: Phó tổng biên tập
* Điện thoại: 0236.3.840.019, 093.5.422.511
* Email: hoangvv@danang.gov.vn

 

9. TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG

 Ông Đặng Đình Đức
Chức vụ: Giám đốc
* Điện thoại: 0236.3.656.656, 091.5.681.888
* Email: ducdd@danang.gov.vn

 

Ông Lê Minh Nhất Duy
Chức vụ: Phó giám đốc
* Điện thoại: 0236.3.820.456, 094.5.414.779
* Email: duylmn@danang.gov.vn

 

Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn
Chức vụ: Phó giám đốc
* Điện thoại: 0236.3.820.456, 094.2.719.678
* Email: tuannta@danang.gov.vn

 

Ông Đỗ Công Trung
Chức vụ: Trưởng phòng
* Điện thoại: 0236.3.820.456, 090.5.852.605
* Email: trungdc1@danang.gov.vn

 

10. TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 Bà Quách Thị Xuân 

Chức vụ: Giám đốc
* Điện thoại: 0236.3.839.345, 097.3.322.325
* Email: xuanqt@danang.gov.vn

 

03/11/2015

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS