Đang trực tuyến: 264
Hôm nay: 604 Hôm qua: 1,882
Tuần này: 2,486 Tuần trước: 14,717
Tháng này: 276,524 Tháng trước: 284,969
Tổng lượt truy cập: 2,699,622

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

Nội dung báo cáo:

- Thực trạng phát triển chuỗi giá trị thủ công mỹ nghệ tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (nguyên liệu đầu vào, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nghệ sản xuất, mẫu mã, cơ sở thu gom, hỗ trợ sản xuất của địa phương,...)

- Các nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển trong chuỗi giá trị thủ công mỹ nghệ của Đà Nẵng và Quảng Nam

- Đề xuất được hỗ trợ của các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ được khảo sát

- Đề xuất hoạt động và giải pháp hỗ trợ phát triển các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

08/07/2016

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS