Đang trực tuyến: 266
Hôm nay: 606 Hôm qua: 1,882
Tuần này: 2,488 Tuần trước: 14,717
Tháng này: 276,526 Tháng trước: 284,969
Tổng lượt truy cập: 2,699,624

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

Mục tiêu của đề tài: 

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tâm linh và đề xuất các giải pháp phát triển, định hướng quy hoạch vùng, khu vực các tuyến thuộc loại hình du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

 

 

08/07/2016

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS