Đang trực tuyến: 287
Hôm nay: 778 Hôm qua: 1,710
Tuần này: 6,106 Tuần trước: 11,835
Tháng này: 233,086 Tháng trước: 217,143
Tổng lượt truy cập: 2,584,324

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng có văn bản gửi Trang thông tin điện tử Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng về việc tuyên truyền Nghị định số 135/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2016. Nội dung về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 135).

Tải file đính kèm: Nghị định số 135/2016/NĐ-CP

12/12/2016

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS