Đang trực tuyến: 242
Hôm nay: 1,142 Hôm qua: 2,374
Tuần này: 1,142 Tuần trước: 14,717
Tháng này: 275,180 Tháng trước: 284,969
Tổng lượt truy cập: 2,698,278

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng có văn bản gửi Trang thông tin điện tử Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng về việc tuyên truyền Nghị định số 135/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2016. Nội dung về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 135).

Tải file đính kèm: Nghị định số 135/2016/NĐ-CP

12/12/2016

 

    

 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

SiteMap  RSS

 

 

SiteMap  RSS